LET'S DANCE GOOD TRACE


`IRMA´


 

f.2016-02-08

Regnr: SE41368/2016


Mamma till Empress H & I-Kull


HD grad B, ED grad 1,ögonlyst ua x2

Känd mental status med 3:a på skott


Utställning:  Excellent, CK, 3Btkl